Paksi Református Egyházközség

 

 

Igehirdetés

Itt olvashatják lelkészeink igehirdetéseit, valamint meghallgathatják Istentiszteleteinket.

2021.12.12

Istentisztelet

2021.12.05

Istentisztelet

2021.11.28.

Istentisztelet

Igét hirdet
Marco de Leeuw van Weenen lelkipásztor

Igét hirdet
Lenkeyné István lelkipásztor

Igét hirdet
Lenkeyné István lelkipásztor

2021.11.21.

Istentisztelet

2021.11.14.

Istentisztelet

2021.11.07.

Istentisztelet

Igét hirdet
Lenkeyné István lelkipásztor

Igét hirdet
Lenkeyné Teleki Mária lelkipásztor

Igét hirdet
Marco de Leeuw van Weenen lelkipásztor

Archív igehirdetéseinket meghallgathatják youtube csatornánkon.

Az alábbiakban gyülekezetünk archív hírei, cikkei találhatók időrendi sorrendben.

2021. november

2021. szeptember

2020. október

Hírmondó

Hírmondó

Hírmondó

2020. szeptember

2020. február

2020. január

Hírmondó

Hírmondó

Hírmondó

Az alábbiakban gyülekezetünk archív bibliaköri anyagai találhatók időrendi sorrendben.

Archívum - Elmélkedések, szilánkok

Az írásművek szerző neve szerint abc-sorrendben találhatók az alábbi listában.

Homonnai Zoltánné

Feil Anita

Fitt Ildikó

A szívem szándékai

Új időszámítás

Versek

Fitt Ildikó

Fodor Ágnes

Fodor Ágnes

Német versek fordításai

Asztali Áldás

Hiszem, hogy mindenki egyformán fontos Istennek

Fodor Ágnes

Homonnai Zoltánné

Homonnai Zoltánné

Megtértem Istenhez

A bizonyosság nyugalma

Kérlek segíts rajtam is!

Homonnai Zoltánné

Homonnai Zoltánné

Horváth Ilonka

Porból formáltál

Zarándokutam

Az Idő mérték

Molnár Klára

Remény

Gondolatok a Böjtről

 

Elgondolkoztam azon, milyen is az igazi böjt. Lehet, ezzel nem írok újat, de ha egy valakit sikerül útra indítani, nem volt hiába, hogy le is írtam. Ilyenkor többnyire az ételek korlátozását tekintjük böjtnek.

Amikor bizonytalan vagyok egy kérdésben, a Bibliából kapom meg a választ. Ésaiás próféta könyvében az 58. rész 6-7 versében. Máté 6,16 -17-18-ban, és még számos helyen. Azok a rossz dolgok, amelyektől nem tudunk szabadulni bilincsben, és megkötözve tartanak. Szorít, fáj! Még is, oly nehezen szánjuk rá magunkat, hogy megbocsássunk annak, aki megbántott. Most itt az ideje, hogy a harag köteleit széttépjük! Annak is, hogy a káros szenvedélyek fogságából megszabaduljunk. Törjük össze minden rossznak a bilincsét! Törjük meg a kenyeret az éhezőnek, adjunk ruhát, akinek szüksége van rá. Látogassuk meg a betegeket, a magára maradt elárvult embereket, akiknek drága kincs a jó szó, mert ritka vendég ez náluk. Vigyük a szeretetet, mely beragyogja a szobát Jézus által, és Ő küldi szeretetét velünk a didergő hajléktalanhoz, akinek a betevő falatját adjuk oda. Ne mondjuk, hogy nem tudom, nem akarom, fáradt vagyok, most nincs időm!

Kérjük el imádságban hittel az erőt, és akarást. Kérjünk mi is bűnbocsánatot. Miért írtam, hogy mi is? Mert Jézus a kereszten már előbb kérte értünk a Mennyei Atyától. Kérlek Uram, tégy minket kitartóvá e- 40 napos böjti zarándoklaton. Amit alázattal, bűnbánattal, a Te dicsőségedre teszünk. Ámen.

Csatlakozzunk, Teréz anya elhatározásához!

„Egy szívbéli „Igen” az Istennek, és egy kedves mosoly mindenkinek.”

 

Testvéri szeretettel, Homonnai Zoltánné

 

 

(2014. 03.13)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Az alábbiakban gyülekezetünk tagja által írt versei, elgondolkodtató írásai találhatók.

 

 

 

Homonnai Zoltánné

Csak adni, csak adni

 

Ujjong a lelked, Karácsony közeleg

Várod, közben egyre jobban félsz.

Üveggömb tükrében, csillan emlékezet

Melyben éppen gyermekként remélsz:

Új cipőt, játékot, vagy egy új ruhát

A dobozok titkos rejtekén.

Együtt a család, zeng egy hallelúját

A boldog Szeretet ünnepén.

 

Köd takarja múltad, jelened éled.

Nincs már szülő, alig van barát.

Könnyeket perget e-magányos élet,

Hallani sem szeretik a másik baját!

Öreg vagy, elhagyott, betegség emészt?

Úgy véled, hiszik nem vagy semmire jó

Elszenvedem, én is ezeket, ezért

Hadd legyek én a bíztató szó!

 

Szeretnél te is örömöket adni

Kifejezni hálás szívedet

Szeretnéd morzsáid két marékkal adni

Csak adni, csak adni mindenkinek!

Szíved tiszta szándéka elvezet

Decemberi éjszakán, a Kisdedhez.

Aki téged megszán, veled megy

Ajándékot visztek a Gyermeknek.

(2013. 12. 10. )

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fitt Ildikó: Féláron

 

“Áron vétettetek meg,

dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben…” (1Kor 6,20)

 

Nincs másik ember és idő. Te vagy.

És még angyaljárta furcsa temető

van, kerítése piszkos lepedő.

És nincs égbevezető haláltalan lépcső,

nincs félárú menny - belépő.

Ő van.

 

(2012.04.19)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Homonnai Zoltánné: Hálaszó a télben

 

Éj kékségben, holdsütésben

Csilingeltek csillagok,

Szél zenéje hópihékben

Idézett egy dallamot.

Keringőzve földre értek

Halkan puhán kecsesen,

Fehér puha takaróba

Beolvadtak csendesen.

 

Éj kékségben, csillagfényben

Házak sora alszik már,

Csak egy házban nincs sötétség,

Világít egy ablak pár.

Örömére a családnak

Új kis élet érkezett,

Fehér pihe paplanjában

Baba, Mama szendereg.

 

Éjkékségben, csillagfényben

Állok kint a teraszon,

Szél hárfája zenéjében

Andalog gondolatom.

Ez az éjjel, épp oly ékes,

Mint amikor születtem,

Hold tükrében Szereteted

Mutatta ezt meg nekem!

 

(2012.02.08)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Varga Gyöngyi: Áldáskönyv

 

Amikor úgy tűnik, nincs remény,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy megláthasd fényét

egy kisgyermek tekintetében.

 

Amikor úgy érzed, semmi okod az örömre,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy kedvességére találj

egy barát derűjén keresztül.

 

Amikor úgy gondolod, az élet túl komor,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy bőrödön érezhesd

a napfény és a szellő frissességét.

 

Amikor minden mozdulat olyan üresnek tűnik,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy jelenlétét érezhesd

egy idegen kézszorításában.

 

Amikor a jövendőt nyomasztónak látod,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy feltárja előtted az élet szépségét

egy ölelés biztonságában.

 

Amikor azt hiszed, már messze távolodtál tőle,

jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy felismerhesd:

ő ott áll mindvégig a hátad mögött,

és szeretetével várt.

 

(2011.12.09)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fitt Ildikó: Szeretve

 

Olyan természetesen,

mintha törvényszerű volna,

földig érő nyugalomban

vagyok tiéd.

 

Olyan egyszerűen és tisztán,

mintha most indulna az élet,

földig érő nyugalomban

állok eléd.

 

De nem láthatom arcod

és nem érinthetlek.

Nyomok vannak csak,

törölhetetlenek.

 

Mégis olyan szokatlanul,

mintha csoda volna,

földig érve, nyugalomban

kerülsz mellém.

 

Olyan időtlenül,

mintha nem volnának emlékek,

földet érve, nyugalomban

vagy az enyém.

 

(2011.11.30)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Túrmezei Erzsébet: Mindig csak adni

 

Az öreg kút csendesen adja

Vizét… így telik minden napja.

 

Áldott élet ez! – fontolgatom.

Csak adni, adni minden napon!

 

Ilyen kúttá kellene lennem!

Csak adni teljes életemben!

 

Csak adni? Terhet is jelenthet.

Jó kút, nem érzed ezt a terhet?

 

Belenézek… tükre rám ragyog:

„Hiszen a forrás nem én vagyok,

 

Árad belém! Csak továbbadom

Tisztán, vidáman és szabadon.”

 

Hadd éljek ilyen kút életet!

Osszak áldást és szeretetet!

 

Nem az enyém. Krisztustól kapom

Egyszerűen továbbadhatom.

 

(2011.11.20)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Homonnai Zoltánné írását olvashatjuk a vígasztalásról:

 

,„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg”

 

A halottak napját, vigasztalás napjának is nevezhetnénk. Erre Pál apostol hívta fel a figyelmem, a mai Ige olvasásakor. „Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel." 1 Thessz 4:13-18 -ban aki még nem olvasta, megtalálja

 

A címben szereplő Igét sem régen hallottam, és személyes üzenetként éreztem, amit harmadik napon egy nagyon közeli hívőtestvérem Dédi, által, beteljesedni láttam. Legyen ez az írás vigasz és tanulság, a szeretet ajándékául! Dédi, minden nyáron maga köré gyűjtötte, unokáit, dédunokáit, akiket megtanított imádkozni.

Kifogyhatatlan volt a Biblia történeteiből. Mindkét oldalon csípőprotézise volt, aminek lejárt az ideje, de már nem lehetett kicserélni. Évek multán, a korábban fáradhatatlan dédi kényszerpihenőre szorult. Egyetlen panasza volt, amikor már végképp nem tudott felkelni, hogy nem látja, Bibliájában a betűket, pedig akkor már nagyon nagy fájdalmai voltak. Sokszor, de nem elégszer, imádkoztunk együtt. Lenkey Tiszteletes Úr, adott egy nagy betűs Bibliát. Többször, még, halála előtti napokban is mondta „Mondd meg a te tiszteletesednek, hogy Áldja meg, Isten, ezért a Bibliáért!” Aztán elmondott egy „Haza” készülő imádságot. Ezután, már nem sokat beszélt. Ez a harmadik nap Dédi halála előtti harmadik nap volt. Úgy éreztem, hogy mellette kell lennem az utolsó órájában. Azonnal telefonáltam, hogy másnap szeretnék átmenni, hogy vigyázhassak rá, de azon a napon az unokája volt vele. Azt gondoltam, mivel féltem is, hogy nem talált az Úr alkalmasnak erre a szolgálatra. Következő napon délben ismét felajánlottam a segítségem, amit a lánya örömmel elfogadott, nagy szüksége volt rá. Már teljesen tehetetlen édesanyját lemostuk, másik hálóruhát adtunk rá, szépen lefektettük,.megálltunk az ágya mellett és hangosan elmondtam egy imát, amit a Mindenható a szívemre helyezett, ezután mindketten mondtuk az Úrtól tanult imádságot. Pillanatok alatt dédi arca kisimult, szinte mosolygott, és tudtuk hogy hazament Teremtőjéhez. Úgy ment el, ahogy élt imádságos szívvel, és hivő lélekkel.

 

A Bibliai idézet előtt van egy szó, „mostantól” arra utal, hogy az Úr Jézus üdvünkért való kereszthalála óta „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg”

 

Akik erről nem tudnak, hogy ez az ígéret már az életünkre érvényes, mondom, és kívánom, hogy „mostantól” legyen ez tanulság, és örök vigasztalás számunkra!

 

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy pótolod azt az űrt, melyet, elköltözött szeretteink hagytak bennünk, Szereteteddel szívünkbe helyezve drága emléküket és közös reménységet, a Benned, való találkozásra. Ámen

 

(2011.10.29)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Homonnainé Vilike: Egyedül lehetsz, de magányos soha

 

Elsirattad társad, vagy ő hagyott egyedül

Gyermeked kiröppent, barátod elkerül.

Lehet az életed bármilyen mostoha,

Egyedül lehetsz, de magányos soha!

 

Csalódás tövise megkarcolja lelked,

Vagy arcodon bánat könnyei peregnek

Társ nélkül az élet milyen mostoha,

Egyedül lehetsz, de magányos soha!

 

Betegség látogat, ki hallja sóhajod?

Valaki, szíveden csendesen bekopog.

Vele az életed nem lesz mostoha,

Egyedül lehetsz, de magányos soha!

 

Szeretetét vidd el, egy szenvedő társnak

Kinek szívén, még nagyobb a bánat.

Belátod életed, nem is oly mostoha

Lehetsz egyedül, de magányos soha!

 

Ha, sok évet éltél, nem bír vinni lábad

Ő, még is elfogad szolgáló társának.

Közben járó imád, szívébe fogadja,

Lehetsz egyedül, de magányos soha!

 

/”’A magányosság érzelemi, az egyedüllét, fizikai állapot”/

 

(2011.08.10)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fitt Ildikó versei:

 

Játék

 

Fal mögött veszem fel maszkom.

Ilyenkor dolgaim elől rejtelek, de

tetovált arcon nincs áldás.

 

Vígjátékot játszom

a tetszés szerint,

bár Te gyanítod.

 

Elegyülök, vegyülök.

Szemedben

végjátékot űzök.

 

 

 

 

Akác

 

Talán nem kellene félni.

Talán nem kellene az idő.

Úgy kéne mindig felébredni,

mint hajnali zápor, jóleső.

 

Fára mászni, fűbe feküdni,

friss bokával szaladni erdőn.

Hűs levél alá bízva bújni,

csodákat álmodni hegytetőn.

 

Átfolyni messzi patakokba,

lenge derűt önteni korsókba,

akácszínű szárnyat bontani...

Igen, talán így kellene élni.

 

Talán nem is kell már félni.

 

 

 

 

modern tanítvány

 

az ablakot is

nyisd

 

(2010.08.14)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

dr. Fodor Ágnes: A példa

 

A reggelek a legjobbak. Felébredni. Ráeszmélni, hogy új nap kezdődött, hogy az Úr az ő végtelen szeretetével és bizalmával újra megajándékozott. Ő hisz bennem: van még, amit megtehetek a földi életemben. Ő hisz benne, hogy dolgom van itt, amit senki más nem végezhet el, csakis én . Azután elindul, felpörög a nap. Megélénkül a világ. Zajok, mozgások, pörgés, s nem maradhatok ki , magával ránt , elsodor...

 

Munka... Jönnek, köszönnek, panaszokat hallgatok meg, s megpróbálok segíteni. Minden alkalommal reménykedek: talán sikerült. Mire letelik a munkaidő, lelkem telve van a sok testi-lelki panasszal. Talán túlságosan is átélem az emberek gyötrelmeit. Gyors ebéd, és néhány látogatás. Mire késő délután lesz, elfáradok. Lelkem roskad a sok fájdalom, betegség, reménytelenség, társtalanság, társas magány szürkén beborító súlyától. Istenem segíts! - fohászkodom. Hadd legyek erős! Hisz megvan mindenem! Testem, elmém, - amennyire ez biztosra vehető - egészséges. Nincsenek mindennapos gondjaim, van otthonom, kenyerem, családom, szeretteim. - Mi ez a letargia?- Istenem, segíts! Mutass nekem utat! Hogyan éljek, dolgozzak, szeressek, reméljek, mosolyogjak szívből, vagy szomorkodjak, ha okom van rá!

 

És megint új nap kezdődik. A reggel a legjobb. Felébredek. Ráeszmélek, hogy az Úr az Ő végtelen szeretetével ismét megajándékozott. Dolgom van még, amit csak én végezhetek el. Délután meglátogatom az egyik legkedvesebb betegemet. Magányos, férje már évekkel ezelőtt elment, s hosszú súlyos betegségében ő ápolta. Pedig beteg volt ő maga is. Testét kicsavarta a fiatal kora óta kínzó gerincbetegség. Azután a szélütés féloldali bénulása tovább torzította a nagybeteg testet, elbizonytalanította a mozgást, elgyengítette a lábakat és a karokat. S mégis, nap, mint nap helytállt. Gondozta nagybeteg férjét, rendben tartotta az otthonukat, anyai szeretettel figyelte gyermeke sorsát, s imádsága minden nap őket vitte az Úr elé. Sorsa egyre nehezebb. Mert az idő múlik, s neki egyre nagyobb teher mindent megcsinálni, pontosan úgy, ahogyan kell.Ha kérdezem, mindig mosolyogva válaszol: Megvagyok! Szeret engem a jó Isten! Mindig van segítség, s ha végképp nem tudok valamit megtenni, akkor is gondol rám az Úr! Soha nem hagyott magamra, a legnagyobb bajomban sem.

S csak nagyon ritkán kérdezi könnytől csillogó szemmel: mért ezt a sorsot kaptam? Mért kell ennyit szenvednem? Mit vétettem? Ha vele beszélgetek, mindig megnyugszom. Látom , milyen apró keresztet hordozok hozzá képest.

 

S tudom a választ is a ritkán feltett kérdésre: Ezt a sorsot csak kivételeseknek adja az Úr. Csak azoknak, akiket a legjobban szeret, akiket a legjobbnak ismer. Akik a példát elénk, gyengék elé állíthatják: Minden kereszt elhordozható a hit erejével.

 

(2010.07.23)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Homonnai Zoltánné versei:

 

Karácsony

 

Járod az utcát egyedül

Füledbe egy melódiát hegedül

A jó öreg szél.

 

Fények özöne szikrázik

Egy könnycsepp arcodon elázik

Egy emlék útra kél.

 

Szeretet fa alatt, szeretet fa körül

Veled együtt, mindenki örül

Együtt a család.

 

Angyali üzenet, Megváltó született

Szívetek, boldog öröm

Járja át.

 

Most elmennek melletted.

Közömbös emberek, de egy

Még is mondja, szegény!

 

Letörlöd könnyedet, lelkedben békelett,

Hisz Megváltó született, nem vagy te szegény,

Mert veled a remény, veled van a remény!

 

 

Egykor....

 

Megszülettél pihe, puha pólya szeretet.

Mit hoztál magaddal te kis égi üzenet?

Elmúlt a magány, s már velem a remény,

Hogy napról-napra téged ápolhatlak én.

Oly kicsi vagy még, táplállak szüntelen.

Ne félj, nem hagylak el hűtelen!

Már látom, Nagy leszel, és erős,

Fájdalmaim fölött, aki mindig győz,

Ha elesem, felemelsz, tudom, Istenem.

Köszönöm, hogy egykor, megszületett hitem!

 

(2010.12.04)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Igehirdetések

Bibliaköri anyagok

Elmélkedések

Hírmondó

Paksi Református Egyházközség | 2020 | Minden jog fenntartva